Wat zijn de gevolgen van afschilferende verf?

Er zijn twee types verf: damp-open en dampdicht. Vroeger werd vaak dampdichte verf gebruikt, maar die kan problemen veroorzaken: als een gevel vochtig wordt, is er bij dampdichte verf geen evacuatie van het vocht naar buiten mogelijk. Daardoor kunnen er bij gebrek aan ventilatie binnen vochtproblemen optreden. Suerickx werkt altijd met damp-open verf: het vocht kan altijd het gebouw van binnen naar buiten verlaten, terwijl het gebouw zelf is afgesloten van vocht. De gevelsteen kan dus niet nat worden.
Lees verder

De gevolgen van de dakisolatienorm voor de syndicus

1. De wooncontroleur ziet alles

Een wooncontroleur gaat niet alleen na of de dakisolatie voldoende is. Hij kijkt ook naar verstopte afvoeren, schimmel in de woning, vochtproblemen en andere mankementen. Als een eigenaar een aantal strafpunten krijgt dat de vastgelegde limiet overschreidt, dan kan zijn appartementsgebouw of woning onbewoonbaar verklaard worden. Gevolg: hij mag niet meer verhuren.
Lees verder

dakisolatie-residentie anja-tijdens

Nieuwe minimale dakisolatienorm

 

Die minimumnorm is een R-waarde 0,75 m² K/W. Om u een idee te geven: deze norm wordt gehaald met specifiek isolerend materiaal van 3 tot 4 cm. Dat is gemakkelijk haalbaar, want Suerickx stelt u verschillende oplossingen voor die aan de dakisolatienorm voldoen én een aanzienlijke energiebesparing voor uw gebouw opleveren.

Lees verder

Hoe renoveren we beton?

Is het visueel duidelijk hoe betonrot zich manifesteert, dan pikeren onze renovatiespecialisten de losse delen weg. Door middel van een fenolftaleïnetest wordt zichtbaar tot waar het betonrot zich bevindt.

Lees verder

Let op voor de gevaren van betonrot

 

Betonrot in constructies kan ernstige schade aan gebouwen veroorzaken. Als het beton niet genoeg dekking biedt aan de wapening, verslechtert de toestand snel. Het begint bij haarscheurtjes in het beton, waardoor water binnensijpelt. Wordt dat niet aangepakt, dan ontstaan er meer barsten en afschilferend beton.

Lees verder

Woonbonus: overgangsmaatregelen of niet?

Stel: u sluit een hypothecaire lening af om een eigen en enige woning te kopen. Dan kunt u een belastingvermindering krijgen voor de hele looptijd van de lening. De eerste tien jaar is het zelfs mogelijk een verhoging van die belastingvermindering te krijgen. Het totale belastingvoordeel bedraagt tussen 25% en 50%, afhankelijk van iemands inkomen.

Lees verder

dakonderhoud voor de winter

Denk aan uw dak

Zowel platte als hellende daken hebben erg te lijden onder wisselende omstandigheden. Leg uzelf de routine op om – als dat mogelijk is – een visuele inspectie te doen. Waar kunt u op letten?

Lees verder

betonrot terrastegels - opvriezen

Opvriezende terrastegels, opvliegend humeur

Slecht nieuws voor uw humeur: het is op termijn erg moeilijk om te voorkomen dat tegelterrassen opvriezen. De reden? De cementvoegen tussen de tegels zijn na verloop van tijd verduurd. Ook zijn ze niet per definitie waterdicht. De voegen nemen water op dat afgegeven wordt enerzijds naar boven (door verdamping) en anderzijds naar de ondergrond.

Lees verder

Hernieuwd certificaat Preferred Applicator van BASF

Suerickx Condominium beschikt over een nieuw attest van Preferred Applicator van BASF. Dat garandeert een kwaliteitsvolle uitvoering. Onze engineering dienst kan daarbij rekenen op hoogstaande technische bijstand van fabrikant BASF. En onze klant geniet van een uitgebreide garantie.